Onderdelen WMK

Het instrument WMK is opgedeeld in zes handige categorieën waarbij u snel kunt kiezen waarmee u aan de slag wilt en makkelijk kunt schakelen tussen de verschillende onderdelen.

Schoolontwikkeling

 • Basiskwaliteit: Een zelfevaluatie-instrument om gedetailleerd vast te stellen of we de basiskwaliteit (conform het laatste onderzoekskader van de inspectie) leveren. In het rapport kunnen ook de eigen kwaliteitsaspecten worden vastgelegd.
 • Quick Scan: Een zelfevaluatie-instrument om globaal zicht te krijgen op de kwaliteit van een aantal eigen kwaliteitsaspecten tegelijkertijd. De Quick Scans zijn aan te passen aan de eigen situatie.
 • Schooldiagnose: Een zelfevaluatie-instrument om gedetailleerd zicht te krijgen op de kwaliteit van een eigen kwaliteitsaspect. De schooldiagnoses zijn aan te passen aan de eigen situatie.

Vragenlijsten

In deze categorie vindt u alle vragenlijsten om om de kwaliteit te meten bij externe partners. U kunt eigen en bestaande vragenlijsten inzetten. Hierbij staan ook de volgende vragenlijsten:

 • tevredenheidspeilingen voor ouders, leerkrachten en leerlingen
 • vragenlijst Vensters PO (met resultatenkoppeling naar vensters PO)
 • een gevalideerde vragenlijst voor sociale veiligheid (om te voldoen aan Zorgplicht)

Het uitzetten van de vragenlijsten kan handig vooraf voorbereid en ingepland worden.

Veiligheid

WMK biedt u een instrument om een veiligheidsplan op te stellen en vast te leggen.

Personeelsbeleid

 • Persoonlijk Ontwikkelplan (POP): Dit onderdeel biedt een omgeving waarin de medewerkers zelf een POP kunnen opstellen.
 • Beoordeling medewerkers: In deze omgeving brengt u de kwaliteit van uw medewerkers in kaart.
 • Bekwaamheidsdossier: Hier vindt u een instrument om een bekwaamheidsdossier voor de medewerkers in te richten en uit te zetten.

Monitoring

Binnen deze categorie verzamelt u alle kengetallen die van belang zijn voor uw school.

 • Opbrengsten: Dit onderdeel biedt een instrument om de resultaten van de school in kaart te brengen.
 • Leerlingkenmerken: Hier legt u de kenmerken van de leerlingenpopulatie vast.
 • Monitors: Instrumenten waarin u kengetallen met betrekking tot Personeelsbeleid en Veiligheid vast kunt leggen.

Overig

 • Persoonlijke Ontwikkelplan (POP) leerlingen: In deze omgeving kunnen leerlingen zelf een POP opstellen.
 • Ondersteuningsprofiel: Hier kunt u uw schoolondersteuningsprofiel opstellen.
 • INK: In dit instrument worden de uitslagen verwerkt analoog aan het INK-model.