Mijnschoolteam

Ontwikkelen van je team

Als directeur van een basisschool richt je je op de ontwikkeling van je leraren en wil je daar zicht op houden. Met Mijnschoolteam leg je je bevindingen, de ontwikkeling van je leraren en een kwaliteits- en teamoverzicht vast. Daardoor ben je in staat de juiste initiatieven te nemen om de leraren zich verder te laten ontwikkelen. Bij je observaties gebruik je van gevalideerde criteria.  Lees verder…

Teamoverzichten

Teamoverzichten van competenties en criteria waardoor je precies weet waar je staat. Je kunt het team over verschillende jaren (longitudinaal) volgen.

Eenvoudig observeren

Via telefoon en tablet kun je leraren eenvoudig observeren en scoren in de klas bij bijvoorbeeld flits- en groepsbezoeken.

Gevalideerde kijkwijzers

Voor je observaties gebruikt je gevalideerde kijkwijzers van de CAO en inspectie, of maak je een eigen kijkwijzer.

Eenvoudig observeren

Je kunt via telefoon en tablet leraren eenvoudig observeren en scoren in de klas bij bijvoorbeeld flits- en groepsbezoeken.
  • "Scholen reageren positief op Mijnschoolteam: Ze zien dat het helpt. Vooral rondom coaching of feedback. Hoe gerichter je feedback, hoe beter je je beleid kunt aanpassen en de leerkrachten kunt sturen.” Lees verder...
    Willem van der Lugt
    Willem van der LugtAdviseur Onderwijs Consult Lugt