Nieuw: Maak nu eenvoudig een eigen schoolrapportage

Nieuw: Maak nu eenvoudig een eigen schoolrapportage

Met behulp van het instrument Mijnschoolplan kunnen scholen op een eenvoudige manier hun eigen schoolplan en hun jaarplannen en jaarverslagen ontwikkelen. Maar het biedt zo veel meer. Via de switchknop Documenten (rechtsboven in de navigatiebalk) kan een school bijvoorbeeld een scholingsplan, een professioneel statuut, of een schoolondersteuningsprofiel ontwikkelen. Helemaal nieuw in dit rijtje is de schoolrapportage. Besturen hebben binnen Onsbeleidsplan nu de mogelijkheid een bestuursrapportage te maken.

In de schoolrapportage in Mijnschoolplan worden de “kengetallen” uit diverse gekoppelde systemen automatisch geplaatst. De paragrafen (zie onderstaande tabel) zijn gekoppeld met onder andere ParnasSys, Ultimview, WMK, Mijnschoolplan en Open data. Vooral de hoofdstukken over de eindresultaten en de adviezen voor vervolgsucces geven up tot date inzichten.

Een paar voorbeelden:

 • De scores met betrekking tot de basiskwaliteit (hoofdstuk 2) worden uit Mijnschoolplan of WMK gehaald. Dit kan ook uit WMK. Onderstaand scherm geeft een voorbeeld van basiskwaliteit uit WMK, met audits die worden overgenomen.
  (klik op de afbeelding voor een vergroting)

 

 

 

 

 

 

 

 • De Schoolweging, referentieniveaus en het vervolgsucces (hoofdstuk 4 en 10) worden zichtbaar.
  (klik op de afbeelding voor een vergroting)

 

 

 

 

 

 • De scores van de leerlingen op de tussenresultaten (hoofdstuk 5) worden uit ParnasSys gehaald.
  (klik op de afbeelding voor een vergroting)

 

 

 

 

 

 

 

 • De “kengetallen” Personeel (hoofdstuk 12) worden geplaatst door een koppeling met Open data.
 • De scores van de ouders, de medewerkers en de leerlingen (tevredenheid) komen uit WMK (hoofdstuk 8).
  (klik op de afbeelding voor een vergroting)

 

 

 

 

 

 

De schoolrapportage geeft dus heel veel informatie. De gebruiker kan zelf keuzes maken en hoofdstukken en paragrafen aan- en uitzetten. Op die manier is het mogelijk om een eigen schoolrapportage samen te stellen. Deze hoeft niet uitgebreid te zijn. Het is technisch mogelijk om één hoofdstuk te printen. Per paragraaf kan een analyse worden geschreven om aandachtspunten te noteren en om bijlagen toe te voegen. Wat maakt de schoolrapportage nu zo handig?

 

De schoolrapportage bestaat uit de volgende hoofdstukken en paragrafen:

 

  HOOFDSTUKKEN PARAGRAFEN
H1 Inleiding Inleiding – Terugblik
H2 Basiskwaliteit Inleiding – Basiskwaliteit
H3 Eigen kwaliteit Inleiding – Parels
H4 Eindresultaten Inleiding – Eindresultaten – Referentieniveaus
H5 Tussenresultaten Inleiding – RW – BL – DMT – SPE – WS
H6 Sociale resultaten Inleiding – Extra paragraaf
H7 Veiligheid leerlingen Inleiding – Uitslagen meting Veiligheid leerlingen
H8 Tevredenheid van de stakeholders Inleiding – Ouders – Medewerkers – Leerlingen
H9 Doorstroom Inleiding – Doorstroom – Instroom – Uitstroom
H10 Adviezen vervolgonderwijs Inleiding – Adviezen – Heroverwegingen – Vervolgsucces
H11 Uitvoering Kwaliteitszorg Inleiding – Quick Scan – Schooldiagnose
H12 Personeel Inleiding – Functies – Leeftijden – FTE-verdeling
H13 Leerlingen Inleiding – Leerlingaantallen – Groepsgrootte
H14 Gevolgde scholing Inleiding – Teamscholing – Individuele scholing

Waar kunt u de schoolrapportage voor gebruiken?

Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld:

 • De schoolrapportage gebruiken bij een bezoek van de Inspectie van het Onderwijs.
 • De schoolrapportage bespreken met het team: wat gaat goed en wat kan (moet) er beter?
 • De schoolrapportage gebruiken als verantwoordingsdocument richting MR.
 • De schoolrapportage bespreken met de bestuurder(s).

 

Hoe start ik met een schoolrapportage?

 1. Inloggen in Mijnschoolplan
 2. Klik in de navigatiebalk rechtsboven op de switchknop Documenten
 3. Maak een schoolrapportage aan (kies een jaar)
 4. Zet een vinkje voor Schoolrapportage
 5. Bovenaan –in de navigatiebalk- kan een schoolrapportage worden ontwikkeld
 6. De handleiding geeft verdere toelichting