Nieuw: Bestuursrapportage in Onsbeleidsplan

Nieuw: Bestuursrapportage in Onsbeleidsplan

Met behulp van het instrument Onsbeleidsplan kunnen bestuurders op een eenvoudige manier hun eigen beleidsplan en hun jaarplannen en jaarverslagen ontwikkelen. Nieuw is dat de bestuurder onder de switchknop Documenten (rechtsboven in de navigatiebalk) nu jaarlijks eenvoudig een bestuursrapportage ontwikkelen waarbij de kengetallen van de scholen naast elkaar inzichtelijk zijn. De scholen zelf hebben nu de mogelijkheid in Mijnschoolpan eenvoudig een schoolrapportage te maken.

De bestuursrapportage bestaat uit de volgende hoofdstukken en paragrafen:

  HOOFDSTUKKEN PARAGRAFEN
H1 Inleiding Inleiding – Terugblik – Onze scholen
H2 Basiskwaliteit Inleiding – Basiskwaliteit Scholen – Bestuur
H3 Eigen kwaliteit Inleiding – Parels Bestuur – Parels Scholen
H4 Eindresultaten Inleiding – Eindresultaten – Referentieniveaus
H5 Tussenresultaten Inleiding – RW – BL – DMT – SPE – WS
H7 Veiligheid leerlingen Inleiding – Uitslagen meting Veiligheid leerlingen
H8 Tevredenheid van de stakeholders Inleiding – Ouders – Medewerkers – Leerlingen
H9 Doorstroom Inleiding – Doorstroomgegevens
H10 Adviezen en vervolgsucces Inleiding – Adviezen – Heroverwegingen – Vervolgsucces
H11 Uitvoering Kwaliteitszorg Inleiding – Quick Scan – Schooldiagnose
H12 Bekwaamheidseisen Inleiding – Bekwaamheidseisen
H13 Personeel Inleiding – Aantallen – Leeftijden – FTE-verdeling – Functies
H14 Leerlingen Inleiding – Leerlingaantallen – Groepsgrootte – In- en uitstroom
H15 Scholing Inleiding – Teamscholing – Individuele scholing
H16 Bestuurlijke visitaties Inleiding – Visitaties (schoolbezoeken)
H17 Audits Inleiding – Uitslagen (per standaard van de inspectie)

 

In de bestuursrapportage worden de “kengetallen” automatisch geplaatst: de paragrafen zijn gekoppeld met o.a. ParnasSys, Ultimview, WMK, Mijnschoolplan, Onsbeleidsplan en Open data.

Een aantal voorbeelden:

 • De scores m.b.t. de basiskwaliteit (hoofdstuk 2) worden uit Onsbeleidsplan gehaald.
  (klik op de afbeelding voor een vergroting)

 

 

 

 

 

 

 

 • De scores van de leerlingen op de tussenresultaten (hoofdstuk 5) worden uit ParnasSys gehaald.
  (klik op de afbeelding voor een vergroting)

 

 

 

 

 

 • De “kengetallen” Personeel (hoofdstuk 13)  worden geplaatst door een koppeling met Open data.
  (klik op de afbeelding voor een vergroting)

 

 

 

 

 

 

 

 • De scores van de ouders, de medewerkers en de leerlingen (tevredenheid) komen uit WMK (hoofdstuk 8).
  (klik op de afbeelding voor een vergroting)

  De bestuursrapportage geeft dus heel veel informatie. De gebruiker kan zelf keuzes maken: hoofdstukken en paragrafen kunnen worden uit- en aangezet. Op die manier is het mogelijk om een eigen bestuursrapportage samen te stellen. Het is vervolgens mogelijk om per paragraaf een analyse te schrijven, om aandachtspunten te noteren (voor bestuur en/of voor de scholen) en om bijlagen toe te voegen. Voor besturen die niet zitten te wachten op een uitgebreid rapport: het is technisch mogelijk om één hoofdstuk te printen.

 

 

 

 

 

 

Wat zijn de grote  voordelen van de bestuursrapportage?

 1. Kengetallen worden automatisch ingeladen via de gekoppelde systemen
 2. Alle kengetallen van de scholen direct naast elkaar
 3. Via de kengetallen heeft de gebruiker goed zicht op de kwaliteit van een school (van de scholen)
 4. Mogelijkheid om eigen analyses op te nemen in de rapportage (totaal-rapport)
 5. Keuzemogelijkheden: zelf de inhoud vaststellen van de bestuursrapportage
 6. Tussenresultaten: kiezen uit de weergave van:
  1. De trends over de jaren m.b.t. groep 5-6-7
  2. De behaalde vaardigheidsgroei van de verschillende groepen
  3. De resultaten van de groepen 3 t/m 8 naast elkaar

 

De inspectie richt het toezicht al enige tijd meer op schoolbesturen, omdat zij zorg moeten dragen voor goede onderwijskwaliteit. De inspectie vraagt een bestuur of zij zicht heeft op de kwaliteit van de scholen, en hoe ze die kwaliteit verbeteren en ontwikkelen. Het is lastig voor bestuurders om voldoende informatie te verzamelen over de scholen. De bestuursrapportage van Onsbeleidsplan maakt dit vanaf nu een stuk eenvoudiger en inzichtelijker.

 

Waar kan een bestuur(der) de bestuursrapportage voor gebruiken?

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • De bestuursrapportage gebruiken bij een bezoek van de Inspectie van het Onderwijs.
 • De bestuursrapportage bespreken met de directeuren van de scholen: wat gaat goed en wat kan (moet) er beter?
 • De bestuursrapportage gebruiken als verantwoordingsdocument richting GMR.
 • De bestuursrapportage bespreken met het bestuur van de Stichting of Vereniging.
 • De bestuursrapportage bespreken met de Raad van Toezicht.

 

Wanneer stelt de bestuurder een bestuursrapportage op? Dat is aan de bestuurder. Het lijkt logisch om bijvoorbeeld jaarlijks een bestuursrapportage op te stellen. Maar het is ook mogelijk om dat 2 twee keer per jaar te doen. In januari een deel, en in juni een deel.

 

Hoe start ik een bestuursrapportage?

 1. Inloggen in Onsbeleidsplan
 2. Klik in de navigatiebalk rechtsboven op de switchknop Documenten
 3. Maak een bestuursrapportage aan (kies een jaar)
 4. Zet een vinkje voor Bestuursrapportage
 5. Bovenaan –in de navigatiebalk- kan een bestuursrapportage worden ontwikkeld
 6. De handleiding geeft verdere toelichting