Nieuw op WMK-MO: De Gulden Tien

Nieuw op WMK-MO: De Gulden Tien

Montessorischolen kunnen nu in WMK-MO de basiskwaliteit (inspectie) meten, maar ook De Gulden Tien scoren. Dat levert een omvangrijk rapport op met daarin de uitslagen per onderdeel.

In 2018 publiceerde de Nederlandse Montessori Vereniging het document Waarderingskader De Gulden Tien, de zogenaamde erkenningscriteria.

Het document bevat een kader dat scholen kunnen gebruiken voor hun zelfevaluatie. De thema’s zijn:

  1. Visie
  2. Deskundigheid team
  3. Zelfevaluatie
  4. Contacten met ouders
  5. Omgeving: lokalen, gebouw en materiaal
  6. Heterogeniteit
  7. Vrije keuze
  8. Kindvolgsysteem

Ieder thema is voorzien van indicatoren die de school kan scoren (zelfevaluatie). Bijvoorbeeld:

Indicatoren + ++
Het kindvolgsysteem is actueel 0 0 0 0
De groepsadministratie bevat relevante gegevens 0 0 0 0

 

Uiteindelijk mondt de meting uit in de paragraaf Conclusie en waardering. Daarin wordt aangegeven welke indicatoren in ieder geval voldoende moeten zijn. Tenslotte kan de school op basis van de uitkomsten een plan van aanpak opstellen.

 

Het gehele kader De Gulden Tien is op WMK-MO (Montessori-onderwijs) geplaatst in de module Basiskwaliteit. Montessorischolen kunnen daar de basiskwaliteit (inspectie) meten, maar ook De Gulden Tien scoren. Dat levert een omvangrijk rapport op met daarin de uitslagen per onderdeel. En een vergelijking met andere scholen die De Gulden Tien hebben gescoord (benchmark). Vervolgens kunnen ze een plan van aanpak opstellen in de rapportage. Het rapport bevat dan de stand van zaken en de goede voornemens.