Stichting Tabijn start met Mijnschoolplan

Stichting Tabijn start met Mijnschoolplan

In april start Stichting Tabijn uit Noord Holland start met Onsbeleidsplan en alle 22 scholen starten met Mijnschoolplan.

Daarmee geven ze invulling aan het koersplan 2019-2022 dat Stichting Tabijn voor de nieuwe schoolplanperiode heeft opgesteld.

Dit nieuwe koersplan kenmerkt zich door ambitie betreffende de ontwikkeling van kinderen en medewerkers. Naast een duidelijk basisniveau, dat op alle Tabijnscholen zichtbaar wordt gemaakt, zal er een Tabijn PLUS-niveau zijn, dat per school kan verschillen. Het plan omvat drie kernambities die van daar uit vertaald wordt naar de doelen:

  • Brede ontwikkeling van kinderen
  • Werkplezier van personeel
  • Toekomstbestendige organisatie

Met Onsbeleidsplan heeft het bestuur de ideale tool in handen om deze lijnen en doelen uit te zetten richting de scholen en dit te monitoren en alle scholen hebben met Mijnschoolplan een krachtig instrument om invulling te geven aan de eigen ambities.

Lees verder over Stichting Tabijn…