Een teambreed gedragen plan hoeft niet groot te zijn

Een teambreed gedragen plan hoeft niet groot te zijn

Het begint met de manier waarop je tegen een schoolplan aankijkt: is dat een 50 pagina’s tellend plan dat om de vier jaar geüpdatet moet worden of is het de onderwijsdroom van de teamleden die je tegelijk opgeschreven hebt in een helder document? Een teambreed gedragen plan hoeft niet groot te zijn; als de inbreng van diverse lagen in en om de school maar gewaarborgd is!

Anton de Jong van de ParnasSys Academie geeft in zijn blog triggers voor een goed proces om samen met je team te komen tot een inspirerend schoolplan wat doorwerkt tot in het primaire proces; in de klas dus.