Voeg nu auditoren toe in Basiskwaliteit

Voeg nu auditoren toe in Basiskwaliteit

Door een recente update in de module Basiskwaliteit in Werken Met Kwaliteit is het vanaf nu ook mogelijk om op de resultaten pagina auditoren toe te voegen. Bij audioren kunt u  denken aan Intern, Extern (bijvoorbeeld SWV) of Inspectie (resultaten naar aanleiding van het inspectiebezoek).

Met de module basiskwaliteit in WMK is het mogelijk om te meten of je als school voldoet aan de minimale eisen die beschreven staan in het onderzoekskader van de onderwijsinspectie. Je kunt in de module je team laten beoordelen of zij vinden dat de school hieraan voldoet. Daarnaast kun je als directeur zelf een beoordeling geven en zijn er andere internen of externen die er wat van vinden.

Deze beoordelingen worden door de beheerder toegevoegd aan de resultaten.

Tevens is het mogelijk hierbij teksten in te voeren:

  • analyse
  • conclusies
  • interventies

Dit resulteert uiteindelijk in een heel mooi overzicht. Onderstaande pagina wordt hiermee toegevoegd aan de samenvatting en rapportage: